TEAMS FILE- キズナ繋がれ!みんなのチーム名鑑 -

PLAYERS FILE- キズナ繋がれ!みんなのチーム名鑑 -

※ 新規登録と情報の変更申請はこちら

見出大周

ミダシ タイシュウ

主務/トレーナー

最終スポーツ歴 関西学院大学体育会ヨット部(大学ヨット) 生年月日 1999年2月15日
身長 170cm 体重 70kg
大学所属学部 文学部
もっと見る

スポーツ歴

関西学院大学体育会ヨット部 大学ヨット

2018年 - 2022年3月

主務/トレーナー

2015年 - 2018年

もっと見る