PLAYERS FILE- キズナ繋がれ!みんなの選手名鑑 -

PLAYERS FILE- キズナ繋がれ!みんなの選手名鑑 -

のん

ノン

3年生 BDFサブリーダー

現在の所属 関西学院大学ラクロス部女子(大学ラクロス) 生年月日 2000年---月---日
身長 不明 体重 不明
大学所属学部 文学部
もっと見る

スポーツ歴

関西学院大学ラクロス部女子 大学ラクロス

2019年 - 現在

BDFサブリーダー

もっと見る