PLAYERS FILE- キズナ繋がれ!みんなの選手名鑑 -

PLAYERS FILE- キズナ繋がれ!みんなの選手名鑑 -

※ 新規登録と情報の変更申請はこちら

実岡優大

ミオカ ユウダイ

3年生 外野手

スポーツ歴

天理高等学校硬式野球部 野球

2018年 4月 - 2020年

生駒ボーイズ 野球

2015年 4月 - 2017年12月

13期生

もっと見る